ИТ – 067 Друштво за производство, трговија и услуги МРТ ваги ДОО-Скопје

МРТ Ваги инспекциско тело за ваги

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за производство , трговија и услуги МРТ ваги ДОО - Скопје
МРТ Ваги инспекциско тело за ваги
Адреса
ул. Сава Ковачевиќ бр.25 / локал 7 1000 Скопје
www.mrtvagi.com.mk
mrtlaboratorii@mrtvagi.com.mk
Тел: 02/2774274, Моб. 070/535432
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на ваги
Прва акредитација
10.10.2012
Дата на важност на сертификатот
09.10.2024