ИТ – 068 ТЕЛО ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА БРОИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТЕЛО ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА БРОИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
Адреса
ул. Боца Иванова, бб 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Прва, периодична и вонредна инспекција на броила за електрична енергија
Прва акредитација
10.10.2012
Дата на важност на сертификатот
09.10.2024