ИТ – 070 ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје
Адреса
БУЛЕВАР СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Бр. 30/1 СКОПЈЕ – ЦЕНТАР
02 55 12 530
todor.angjushev@energy-ms.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција ( контрола) на електроенергетски постројки, електрични производи и уреди, нисконапонски електрични инсталации, заземјување, громобранска заштита, осветление и бучавост.
Прва акредитација
03.04.2013
Дата на важност на сертификатот
02.04.2025