ИТ – 075 КАРГОИНСПЕКТ – ОПРЕМА ДООЕЛ Скопје

Друштво за контрола на квалитет и квантитет на опрема, машини и технички материјали

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
КАРГОИНСПЕКТ - ОПРЕМА ДООЕЛ Скопје
Друштво за контрола на квалитет и квантитет на опрема, машини и технички материјали
Адреса
Маршал Тито Градски Sид блок 2 бр. 14А 1000 Скопје
+38923115233
www.cargoinspect-oprema.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на:
Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N,O;
Преглед на возила кои пренесуваат лесно расипливи стоки АТП;
Топловодни котли ,шпорети , камини и печки на цврсто гориво
Печки на пелети
Сирурносни каси и сефови.
Прва акредитација
06.11.2013
Дата на важност на сертификатот
05.11.2025