ИТ – 077 “КАРГОИНСПЕКТ-АГРАР” ДООЕЛ Скопје

Друштво за контрола на квалитет и квантитет на земјоделски и прехранбени производи, дрво и производи од дрвоИнспекциско тело за инспекција на квалитет и квантитет на жита и ориз, свежо овошје и зеленчук, производи од овошје и зеленчук

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
"КАРГОИНСПЕКТ-АГРАР" ДООЕЛ Скопје Друштво за контрола на квалитет и квантитет на земјоделски и прехранбени производи, дрво и производи од дрво
Адреса
ул."Маршал Тито", блок 2, бр. 14а 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на квалитет и квантитет на жита и ориз, свежо овошје и зеленчук,производи од овошје и зеленчук
Прва акредитација
26.12.2013
Дата на важност на сертификатот
25.12.2025