ИТ – 085 ЗЃИМИ КОМПАНИ Касам ДООЕЛ с. Порој Тетово

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЗЃИМИ КОМПАНИ Касам ДООЕЛ с. Порој Тетово
Адреса
с. Порој бб. 1200 Тетово
Zgjimi_company@hotmail.com
Тел. 044 337 869
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила, тахографи и таксаметри
Прва акредитација
21.01.2015
Дата на важност на сертификатот
20.01.2027