ИТ-092 ДТУС Трго Вага Душко ДООЕЛ Скопје

Трго Вага Контрол – Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДТУС Трго Вага Душко ДООЕЛ Скопје Трго Вага Контрол - Скопје
Адреса
ул. Исаија Мажовски бр.15, 1000 Скопје
www.trgovaga.com.mk
info@trgovaga.com.mk
Тел: +389 2 20 39 200,
Факс. +389 2 20 50 362
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на ваги
Прва акредитација
16.07.2015
Дата на важност на сертификатот
15.07.2027