ИТ – 099 Здружени возачи ТИКВЕШ ДОО Кавадарци/ Инспекциско тело

Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Здружени возачи ТИКВЕШ ДОО Кавадарци/ Инспекциско тело
Адреса
Ул. Шишка б.б., 1430 Кавадарци Р. Македонија
071/954-658; 043/400-103
zvtkavadarci@gmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Eдинечно одобрување на возила, одобрување на преправени возила, инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор), инспекција на аналогни и дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
27.05.2016
Дата на важност на сертификатот
26.05.2024