ИТ – 100 ДПТУ“ВАГАР ГАПЕ ДИМЕ“ увоз-извоз ДООЕЛ – Прилеп

ВАГАР ГАПЕ ДИМЕ КОНТРОЛ Инспекциско тело за ваги класа II,III,IIII

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за производство, трговија и услуги Вагар Гапе Диме, увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, подружница Вагар Гапе Диме - Контрол
Адреса
Ул. 11-ти Октомври бр. 107 7500 Прилеп
www.vagargapedime.mk
vagargapedime@gmail.com
Тел:/Факс +389 48 428 889,
Моб.: +389 70 308 289; +389 70 208 289
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на ваги
Прва акредитација
14.09.2016
Дата на важност на сертификатот
13.09.2024