ИТ – 102 АТ – ИНСПЕКТ ДОО Скопје

Инспекциско тело за лифтови, дигалки и транспортери

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АТ – ИНСПЕКТ ДОО Скопје Инспекциско тело за лифтови, дигалки и транспортери
Адреса
Бул. Борис Трајковски 11 бр.5А 1000 Скопје, Р. Македонија
atinspekt@gmail.com
070 204-143, 071 230-293
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на лифтови, дигалки и транспортери.
Прва акредитација
20.01.2017
Дата на важност на сертификатот
19.01.2025