ИТ – 104 Рени Инженеринг ДООЕЛ

Инспекциско тело 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Рени Инженеринг ДООЕЛ - Инспекциско тело
Адреса
Ул. 18 бр.13А, Јурумлери, 1000 Скопје Р. Македонија
070 234-092
reni_inzinering@hotmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
- Инспекција на громобранска инсталација
- Инспекција на заземјување
- Инспекција на нисконапонски електрични инсталации
Прва акредитација
22.05.2017
Дата на важност на сертификатот
21.05.2025