Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ИТ – 107 Друштво за техничко испитување и анализа АВТОКОНТРОЛ ПЛУС ДООЕЛ Куманово

Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за техничко испитување и анализа АВТОКОНТРОЛ ПЛУС ДООЕЛ Куманово
Адреса
ул Козјачка бб с.Добаршане, Куманово Р. Македонија
031 454 500
e-mail : budod@t.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, R согласно член 2 став 1 од Правилник за единечно одобрување на возила; Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)
Прва акредитација
11.04.2018
Дата на важност на сертификатот
10.04.2026