ИТ-113 А-ТЕСТ ДОО Скопје

Инспекциско тело за инцпекција (контрола) на возила

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
A-ТЕСТ ДОО Скопје
Адреса
БУЛЕВАР СРБИЈА бр.25 Аеродром 1000 Скопје
www.atest.mk
Тел. 02 5111 459
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила
Прва акредитација
25.02.2019
Дата на важност на сертификатот
24.02.2023