ИТ – 114 ДИКОС ДООЕЛ Кочани/Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДИКОС ДООЕЛ Кочани/Инспекциско тело
Адреса
Ул. Крижевска бр.12, 2300 Кочани
070/354-879; 033/275-001
info@dikos.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
17.07.2019
Дата на важност на сертификатот
16.07.2027