ИТ – 115 Друштво за техничко испитување и анализа ПСС-Радовиш/Инспекциско тело Оддел за тахографи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за техничко испитување и анализа ПСС- Радовиш/Инспекциско тело Оддел за тахографи
Адреса
ул. Индустриска б.б., 2420 Радовиш
075/479-801
pss.radovis@gmail.com
Краток опис на опсегот на акредитацијата
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
15.08.2019
Дата на важност на сертификатот
14.08.2027