ИТ – 022 АПАВЕ СЕЕ

Инспекциско тело за опрема под притисок

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АПАВЕ СЕЕ
Адреса
Ул. Фјодор Достоевски б.б. 1000 Скопје, Р. Македонија
02/3171 144
info@apavesee.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на опрема под притисок и ИБР и инспекција на опрема за подигање
Прва акредитација
23.11.2009
Дата на важност на сертификатот
22.11.2025