ИТ – 007 ТАХОГРАФ ДОО Прилеп

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТАХОГРАФ ДОО Прилеп
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Адреса
ул. Браќа Миладиновци бб Прилеп
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
15.01.2007
Дата на важност на сертификатот
14.01.2023