ИТ – 008 КИНЗОР ДООЕЛ – Скопје

Инспекциско тело за аналогни и дигитални тахографи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
КИНЗОР ДООЕЛ - Скопје
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи
Адреса
1. ул. Коце Металец бр. 86 Скопје
2. ул.32 бр.28 Илинден Скопје
kienzlemksk@yahoo.com
02 3 287 668
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
18.06.2007
Дата на важност на сертификатот
17.06.2027