Нова адреса на службените простории на ИАРМ

 
Почитувани,
Ве известуваме дека сметано од 01 октомври 2013 година, Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ), се пресели во нови простории на следнава адреса:
“Кеј Димитар Влахов, бр.4, зграда 2, спрат 3”, Скопје (поранешен објект на Комерцијална Банка АД Скопје).
Контакт телефонските броеви, како и електронската адреса на ИАРМ се непроменети:
Тел: 02/3293 080
Факс: 02/3293 089
Е-маил: info@iarm.gov.mk.
Со почит,
Институт за акредитација на Република Македонија