Нови изданија на документи од Системот за управување со квалитет на ИАРМ

Советот и директорот на ИАРМ ги ревидираа сите документи на системот за управување со квалитет. Новите изданија на документите можат да се најдат во доменот документи: