Нови обрасци за пријавите за акредитација

 

ИАРМ известува дека од први октомври 2009 година ќе се применуваат новите обрасци за Пријави за акредитација. Истите се изготвени согласно барањата на стандардите и законската регулатива.

Новите обрасци можете да ги преземете од интернет страницата на ИАРМ, во менито ДОКУМЕНТИ .