Обука: “ЕУ Органско Производство – Критериуми за акредитација од страна на националните тела за акредитација“

Во рамките на Регионалниот проект “Промоција на регионалната соработка во југоисточна Европа на полето на инфраструктурата на квалитет“, во периодот од 08-10 мај 2013г. во Скопје, ИАРМ во соработка со ПТБ ( Германскиот институт за метрологија) организираше обука на тема “ЕУ Органско производство – Критериуми за акредитација од страна на националните тела за акредитација“.
Обуката ја отвори Директорот на Институтот за акредитација на Република Македонија, Д-р Трпе Ристоски. Предавач на оваа обука беше г-ѓица Јута Кравинкел претставник на GfRS (Друштво за заштита на ресурси од Германија) и истовремено оценувач во националното тело за акредитација на Германија (DAkkS).
На обуката учествуваа претставници на националните тела за акредитација од: Македонија (ИАРМ), Србија (АТС), Црна Гора (АТЦГ), Албанија (ДА), Косово (ДАК) и Турција (ТУРКАК), претставници од релевантните државни институции од земјите на југоисточна Европа, како и претставници на сертификациони тела од органскиот сектор.
Цел на обуката беше: Информирање и надградба на капацитетите на учесниците во врска со ЕУ Регулативата за органско земјоделство 834/2007 и нејзините правила за спроведување, правила за увоз на органски производи од трети земји, акредитација и надзор на контролни тела по стандардот EN 45011 / ISO 65 во опсегот органско земјоделство, како и презентирање на предизвиците и можностите за телата за акредитација кои се вклучени во акредитација на органско земјоделско производство.
На крајот на обуката на учесниците им беа доделени соодветни Сертификати.