Вебинар за дигитална трансформација во контекст на акредитација 30 јуни 2022

CIPM и ILAC се домаќини на бесплатен вебинар насловен: Дигитална трансформација во контекст на акредитација на 30 јуни 2022 година.

Овој вебинар е наменет за персоналот на телата за акредитација и лабораториите и ќе се осврне на теми кои вклучуваат: дигитална рамка за SI, дигитално известување во тело за акредитација, можности и предизвици со воведување сертификати за дигитална калибрација и сесија за прашања и одговори.

Целосните детали вклучувајќи ги и линковите за бесплатна регистрација се достапни на 

https://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/bipm/