IARM

Анкети

Првични резултати од анонимната анкета спроведена за задоволството на клиентите за услугите на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија Резултати од анкетата

Повеќе »