Повлечени акредитации

ЛТ – 061 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Медицински факултет во Скопје, Институт за патологија

Повлечен Сертификат за акредитација на 23.03.2020 (Сертификатот не е важечки) Сертификат за акредитација број ЛТ – 061 Акредитирано тело Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во

Повеќе »