Повлечени акредитации

ЛТ – 061 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Медицински факултет во Скопје, Институт за патологија

Повлечен Сертификат за акредитација на 23.03.2020 (Сертификатот не е важечки) Сертификат за акредитација број ЛТ – 061 Акредитирано тело Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во

Повеќе »

ЛТ – 056 РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л Скопје – Друштво за електроника и применето машинство

Повлечен Сертификат за акредитација на 09.10.2019 (на барање на ТОС) Сертификат за акредитација број ЛТ – 056 Акредитирано тело РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л Скопје Друштво

Повеќе »

ЛК – 010 РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л-Скопје-Друштво за електроника и применето машинство

Повлечен Сертификат за акредитација на 09.10.2019 (на барање на ТОС)  Сертификат за акредитација број ЛК – 010 Акредитирано тело РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л Скопје Друштво

Повеќе »