Меѓународна Соработка

IAF

Меѓународниот акредитационен форум (IAF) е светска асоцијација на тела за акредитација и други тела кои се заинтересирани за проблематиката на оцената на сообра зност на

Повеќе »

ILAC

 Институтот за Акредитација на Република Македонија стана членка на International Laboratory Accreditation Cooperation ( ILAC ) на 1 декември 2008 година. Станувањето на членка во ILAC за ИАРМ претставува потврда дека се

Повеќе »