Национална Соработка

Меморандум за соработка помеѓу Институтот за акредитација на Република Северна Македонија и Институтот за применети истражувања за бизнис – Скопје

Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ) и Институтот за применети истражувања за бизнис Скопје (научно-истражувачка институција, партнер на TUV Nord) на 24 февруари

Повеќе »