Најнови Вести

Меморандум за соработка помеѓу Институтот за акредитација на Република Северна Македонија и Институтот за применети истражувања за бизнис – Скопје

Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ) и Институтот за применети истражувања за бизнис Скопје (научно-истражувачка институција, партнер на TUV Nord) на 24 февруари

Повеќе »

JCTLM Workshop

06-10.12.2021 JCTLM Members and Stakeholders biennial meeting and workshop. Overcoming challenges to global standardization of clinical laboratory testing: reference materials and regulations. Link: jctlm-flyer-december-2021-v3.pdf

Повеќе »

Анкети

Првични резултати од анонимната анкета спроведена за задоволството на клиентите за услугите на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија Резултати од анкетата

Повеќе »