Најнови Вести

Анкети

Првични резултати од анонимната анкета спроведена за задоволството на клиентите за услугите на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија Резултати од анкетата

Повеќе »

Одлука на EA MAC

Одлука на EA MAC: ИАРСМ успешно го направи преминот од ISO / IEC 17011: 2004 на ISO / IEC 17011: 2017 Советот за мултилатерален договор на ЕА (ЕА МАС)

Повеќе »