Обука

Обука за вработените во ИАРМ на тема: ,, Општи барања за тела за акредитација кои што акредитираат тела за оцена на собразност MKC EN ISO/IEC 17011:2018”

Согласно Годишниот план за обуки на ИАРМ 2018/2019 година на 12 и 13 февруари 2019 г. во просториите на ИАРМ се одржа редовна обука за

Повеќе »