Обука за вработените во ИАРМ на тема: ,, Општи барања за тела за акредитација кои што акредитираат тела за оцена на собразност MKC EN ISO/IEC 17011:2018”

Согласно Годишниот план за обуки на ИАРМ 2018/2019 година на 12 и 13 февруари 2019 г. во просториите на ИАРМ се одржа редовна обука за

Повеќе »

ИАРМ го продолжува статусот на потписник на EA-MLA во областите на калибрација, тестирање (вклучувајќи медицински испитувања според ISO 15189), инспекција и сертификација на производи и станува потписник на EA-MLA

ИАРМ го продолжува статусот на потписник на EA-MLA во областите на калибрација, тестирање (вклучувајќи медицински испитувања според ISO 15189), инспекција и сертификација на производи и

Повеќе »

Редовен Годишен состанок на телата за акредитација од регионот и учество на ,,Недела на квалитетот 2018”

Во рамки на зацртаните програмски активности за продолжување и јакнење на регионалната соработка, во периодот 28 февруари – 02 март 2018г., вработени од Институтот за

Повеќе »

Информации за имплементација на новата верзија на стандардот EN ISO/IEC 17025:2017 – „Општи барања за компетентност на лабораториите за тестирање и лабораториите за калибрирање“

На 30 ноември 2017 година ISO го објави третото издание на стандардот ISO/IEC 17025:2017 – „Општи барања за компетентност на лабораториите за тестирање и лабораториите

Повеќе »