LT – 001 OKTA Crude oil refinery Shareholding Company – Skopje

OKTA Laboratory 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
OKTA Crude oil refinery Shareholding Company - Skopje
OKTA Laboratory
Adresë
Miladinovci P.B. 66 - Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of petroleum and derivates
Akreditimi i parë
19.05.2006
Data e vlefshmërisë së certifikatës
18.05.2026