LT – 002 MAKPETROL A.D. – Skopje

Testing Laboratory 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
MAKPETROL A.D. – Skopje
Laboratory for testing of oil derivatives, gas and biodiesel-Makpetrol AD
Adresë
Settlement Ilinden nn, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Petroleum and petroleum products, Bio fuels and antifreeze
Akreditimi i parë
15.06.2006
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.06.2026