LT – 022 Messer Vardar Tehnogas Messer Group Gmbh

Laboratory for testing gases, gas mixtures and transportable pressure equipment 
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Messer Vardar Tehnogas Messer Group Gmbh Laboratory for testing gases, gas mixtures and transportable pressure equipment
Adresë
Istocna industriska zona bb, 1000 Skopje
www.messer.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing gases, gas mixtures and transportable pressure equipment and transportable pressure equipment
Akreditimi i parë
16.03.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.03.2023