LT – 033 Veterinary Association – Veterinary Clinic Dimovski ANIMA – VET import-export v.Capari Bitola LTD

ANIMA VET Laboratory 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ANIMA VET Laboratory
Adresë
Str. SEVER – JUG No.2 Bitola
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of row milk, foodstuffs and feed
Akreditimi i parë
12.09.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.09.2028