LT – 035 Center for Public Health – Ohrid

Laboratory of sanitary chemistry
Laboratory of sanitary microbiology 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHI Center for Public Heаlth Ohrid
Laboratory of sanitary chemistry
Laboratory of sanitary microbiology
Adresë
str. ”Sirma Vojvoda” bb Ohrid
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of water
Akreditimi i parë
20.02.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.02.2025