LT – 053 EKO KONTROL DOO Strumica, Branch EKO LAB Prilep

Laboratory for environmental monitoring 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Laboratory for environmental monitoring EKO KONTROL DOO Strumica, Brunch EKO LAB Prilep
Adresë
Тrade center TOCILA – floor, Prilep
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
On-site testing of environmental noise and air, sources of emissions of substances and laboratory examination of waste water
Akreditimi i parë
9.09.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
8.09.2027