LT – 059 Zito Luks AD Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Zito Luks AD Skopje
Laboratory – Mill Zito Luks AD Skopje
Adresë
“Makedonskа Brigada” bld. No 100. 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of cereal and cereals products
Akreditimi i parë
30.12.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
29.12.2027