LT-063 SLOGA VLATKO DOOEL Sveti Nikole SLOGA LABLT-063 SLOGA VLATKO DOOEL Sveti Nikole SLOGA LAB

Laboratory for testing of foodstuffs, water, meat and meet products 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
SLOGA VLATKO DOOEL Sveti Nikole SLOGA LAB
Adresë
Industriska bb, Sveti Nikole, Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of foodstuffs, water, meat and meat products
Akreditimi i parë
23.05.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.05.2024