LT-065 Company for production and processing of meat AGRIA- Agricultural Industry group Ltd. Veles

Laboratory for testing of Trichinella AGRIA

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for production and processing of meat AGRIA- Agricultural Industry group Ltd. Veles
Laboratory for testing of Trichinella AGRIA
Adresë
8 th Septemvri, No.64, 1400, Veles
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of meat to detect Trichinella larvae by pooled sample digestion
Akreditimi i parë
24.06.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
23.06.2028