LT 068 Laboratory for insulating materials – AD MEPSO

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Laboratory for insulating materials – AD MEPSO
Adresë
Marko Krale No.142 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Laboratory for testing of insulating materials for electrical engineering
Akreditimi i parë
6.10.2017
Data e vlefshmërisë së certifikatës
5.10.2025