LT – 070 BIO engineering DOO, Skopje Research Center for Applied Microbiology and Biotechnology Dr. Kungulovsky

Microbiological Laboratory for Food and Water

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
BIO engineering DOO, Skopje Research Center for Applied Microbiology and Biotechnology Dr. Kungulovsky - Microbiological Laboratory for Food and Water
Adresë
St. Ivan Agovski no. 7/1 1000 Skopje
www.bioengineering.com.mk
biolab@bioengineering.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Microbiological analyzes of all types of water, food and animal feeding stuffs
Akreditimi i parë
20.12.2017
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.12.2025