LT – 072 Proanalys DOO Strumica

Proanalys Laboratory

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Proanalys DOO Strumica
Proanalys Laboratory
Adresë
Bul. Goce Delchev 127G 2400 Strumica, Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Microbiological and chemical analysis of water and food, counting of somatic cells in milk, sampling of water
Akreditimi i parë
21.05.2018
Data e vlefshmërisë së certifikatës
20.05.2026