LT-082 Ministry of environment and physical planning – Department of Laboratory and Field Measurements

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Ministry of environment and physical planning- Department of Laboratory and Field Measurements
Adresë
St. 16 Makedonska brigada No.18 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing in the field of environment: noise, Physicochemical methods, Spectroscopy
Akreditimi i parë
03.03.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
02.03.2025