LT – 087 RAPID BILD DOO Podruznica NDT Skopje

Laborator testimi jo destruktiv

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
RAPID BILD DOO Podruznica NDT Skopje
Adresë
Pero Nakov 108A - Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Non-destructive testing
Akreditimi i parë
1.10.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
30.09.2025