LT-095 Company for construction, design, engineering and services Geodesign Engineering Ltd Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for construction, design, engineering and services Geodesign Engineering Ltd Skopje
Adresë
St.,, Fjodor Dostoevski” NN, Gjorche Petrov Municipality, 1060 Skopje Republic of North Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of non-ionizing еlectromagnetic radiation
Akreditimi i parë
14.11.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
13.11.2026