LK-019 MRT VAGI DOO

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
MRT VAGI DOO
Adresë
Str. Sava Kovacevik No. 25 lok. 7, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of mechanical quantities – mass, force, pressure and vacuum
Calibration of instruments for measuring he temperature
Akreditimi i parë
26.09.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
25.09.2026