LK-018 A-plus dooel Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
A-plus dooel Skopje
Adresë
St. Bojmija No. 8/2-1 Skopje 1000, R.N.Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Laboratory for calibration of dimensional and mechanical quantities,temperature,time and optical radiation
Akreditimi i parë
27.07.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
26.07.2026