ML – 003 PHI Avicena Laboratory-Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHI Avicena Laboratory-Skopje
Adresë
Bul. 8 Septemvri, br 2, lok.1, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Biochemistry, immunology, microbiology and molecular testing of human specimen
Akreditimi i parë
17.09.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
16.09.2026