ML – 004 Clinical Hospital Acibadem Sistina

Diagnostic Laboratories

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Clinical Hospital Acibadem Sistina Diagnostic Laboratories
Adresë
Str. Skupi No. 5A, 1000 Skopje Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Biochemical, hematological, immunological, coagulation tests and testing of blood gas in biologic samples of human origin.
Microbiological testing of human clinical specimens.
Immunohistochemical, histopatologic and cytologic analysis of tissue and body fluid samples.
Akreditimi i parë
20.11.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.11.2027