ML – 014 Private health institution diagnostic biochemical laboratory, microbiological laboratory and laboratory for molecular diagnostics BIOTEК LABORATORY SKOPJE

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Private health institution diagnostic biochemical laboratory, microbiological laboratory and laboratory for molecular diagnostics BIOTEК LABORATORY SKOPJE
Adresë
Vasil Gjorgov 12, 1000 Skopje Republic of North Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Haematological, biochemical, microbiological and molecular testing of biological samples
Akreditimi i parë
30.06.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
29.06.2025